महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी - २०२३
Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2023


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ५ वी
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ८ वी


बातम्या


शिष्यवृत्ती परीक्षा दि. १२ फेब्रुवारी, २०२३ चा अंतिम निकाल व गुणवत्ता याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२३ बाबतच्या सूचना

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ च्या अंतिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ च्या अंतरिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ च्या अंतिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ च्या अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रुवारी २०२३ शाळा नोंदणी व आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाढ

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रूवारी - २०२३ च्या अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत...

.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
02067351700

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७